Iedere dag zetten we ons in om uw projecten te laten slagen, met coachingstrajecten en uw medewerkers te trainen. Daarbij verwerken we persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Dit geldt ook voor de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Met deze verklaring informeren we u over de belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op uw privacy in onze dienstverlening. Als u hier vragen over hebt, dan kunt u altijd een e-mail sturen. In deze privacy- en cookieverklaring gebruiken we een aantal belangrijke woorden. Om de verklaring beter te kunnen begrijpen, leggen we deze kort uit: Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verwerken: alles wat er met Persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens in onze administratie. Hieronder hebben we de voor u belangrijke vragen met antwoorden op een rijtje gezet:
Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?       ⇡ Mocht u een vraag of een klacht hebben over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ons altijd bereiken zoals aangegeven op onze contactpagina. U ontvangt binnen een maand een schriftelijke reactie. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u:
 1. een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons. Hoe u  deze klacht moet indienen is te lezen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 2. een procedure starten bij de rechtbank.
Van wie verwerkt CERES coaching persoonsgegevens?       ⇡ CERES coaching verwerkt persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers en externe relaties. Wie is verantwoordelijk voort de verwerking van persoonsgegevens?       ⇡ CERES coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina. Welke persoonsgegevens verwerkt CERES coaching?       ⇡ CERES coaching verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 • Gegevens van deelnemers aan een training van CERES coaching. Dit betreft de naam van de deelnemers, de gegevens uit het intakeformulier (zoals relevante ervaringen en knelpunten) en een evaluatieformulier. Deze gegevens hebben we van de deelnemers zelf ontvangen en gebruiken we alleen voor het doel van de training. We delen deze gegevens niet met anderen. Deze gegevens worden een jaar na de laatste activiteit van de training gewist.
 • Gegevens die worden verstuurd middels het contactformulier op deze website. Dit betreft naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden rechtstreeks verstuurd naar het e-mailadres van CERES coaching en niet elders opgeslagen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact met de inzender op te nemen en worden daarna uit de mailbox verwijderd.
 • Gegevens over het gebruik van de website. De gegevens die we gebruiken zijn niet herleidbaar naar een persoon. Het betreft statistieken over websitebezoek. Deze gegevens gebruiken we om de website gebruiksvriendelijker te maken.
We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Hoe gaat CERES coaching met mijn persoonsgegevens om?       ⇡ CERES coaching respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. We hanteren de volgende principes:
 1. We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
 2. We gebruiken uw gegevens alleen voor de levering van producten en diensten;
 3. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig;
 4. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens;
We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten te leveren, bijvoorbeeld met een partnerbedrijf waarmee we samen een training geven. Onze partner voldoet aan onze privacyvoorwaarden en garandeert geheimhouding. Wanneer uw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigen wij deze. Uw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk opgeslagen binnen de Europese Unie, maar in ieder geval in een land dat een soortgelijk wettelijk beveiligingsniveau kan garanderen, zoals bijvoorbeeld het Privacy Shield dat afgesproken is met de Verenigde Staten van Amerika. Welke regels gelden voor CERES coaching bij de verwerking van persoonsgegevens?       ⇡ Bij de verwerking van Persoonsgegevens is CERES coaching onder meer gebonden aan:
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De Nederlandse Uitvoeringswet AVG
 • Telecommunicatiewet
Welke rechten kan ik uitoefenen op mijn persoonsgegevens bij CERES coaching?       ⇡ Wilt u inzicht in de persoonsgegevens die we van u verwerken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. U stuurt uw verzoek naar het e-mailadres op onze contactpagina. CERES coaching is verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij uw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kunt u een verzoek tot verwijdering indienen. Indien u uw gegevens wilt verwijderen, kunt u een e-mail sturen. We zullen uw gegevens dan verwijderen, tenzij we deze moeten bewaren om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals van de Belastingdienst. Wat zijn cookies en welke cookies gebruikt CERES coaching?       ⇡ Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. We gebruiken cookies om inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Goed om te weten: cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. Wij gebruiken uitsluitend analytische cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Met deze informatie proberen we de website voor u zo makkelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Doordat de gegevens anoniem zijn, hebben we geen toestemming van u nodig om cookies te plaatsen en te gebruiken. We gebruiken geen cookies waarvoor we uw toestemming nodig hebben, zoals voor cookies die uw surfgedrag volgen en voor social media cookies. Kan CERES coaching dit document wijzigen?       ⇡ Ja, deze privacy verklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de privacy verklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze privacy verklaring kunt u steeds terugvinden op de website. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.